Merhaba! İsterseniz, Alpine Linux’u bir router olarak nasıl kurulu ve yapılandırılacağını adım adım anlatabilirim. Önemli not: Bu işlemleri yapmadan önce, bilgisayarınızın ve router’ınızın ağ bağlantılarını doğru şekilde yapılandırdığınızdan emin olun. Ayrıca, bu işlemleri yaparken root kullanıcısı olarak giriş yapın.

 1.  Alpine Linux’u indirin ve USB bellek ya da CD/DVD’ye yazın. USB bellek kullanıyorsanız, bilgisayarınızı USB bellekten boot etme moduna alın. CD/DVD kullanıyorsanız, CD/DVD’yi bilgisayarınızın CD/DVD sürücüsüne yerleştirin ve bilgisayarınızı CD/DVD’den boot etme moduna alın.
 2. Alpine Linux’u başlatın ve kurulum menüsüne girdiğinizde, “setup-alpine” komutunu yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. Dil seçim ekranında, Türkçe dilini seçin ve Enter tuşuna basın.
 4. İnternet bağlantısı olup olmadığını soran ekranda, “eth0” seçeneğini işaretleyin ve Enter tuşuna basın. (Bu seçenek, Ethernet bağlantınız olduğunu gösterir.)
 5. İnternet bağlantısı ayarlamak için, DHCP sunucusu kullanıp kullanmayacağınızı soran ekranda, “dhcp” seçeneğini işaretleyin ve Enter tuşuna basın. Bu seçenek, internet bağlantısı için DHCP sunucusunu kullanmanızı sağlar.
 6. Klavye düzeni seçimi ekranında, Türkçe Q klavye düzenini seçin ve Enter tuşuna basın.
 7. Şifre belirleme ekranında, root kullanıcısı için bir şifre belirleyin ve Enter tuşuna basın. Bu şifreyi hatırlamanız gerekiyor, çünkü daha sonra bu şifre ile sisteme giriş yapacağınız.
 8. Zaman dilimi seçimi ekranında, Türkiye için “Europe/Istanbul” seçeneğini işaretleyin ve Enter tuşuna basın.
 9. Sistem isimleri (hostname) ekranında, router’ınız için bir isim belirleyin ve Enter tuşuna basın. Örneğin, “router” olarak belirleyebilirsiniz.
 10. Disk bölümleme ekranında, “fdisk” seçeneğini işaretleyin ve Enter tuşuna basın. Bu seçenek, disk bölümleme işlemini manual olarak yapmanıza yardımcı olur.
 11. Disk bölümleme ekranında, “n” tuşuna basın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, yeni bir disk bölümü oluşturmanızı sağlar.
 12. “p” tuşuna basın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, primary (birincil) disk bölümü oluşturmanızı sağlar.
 13. “1” tuşuna basın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, birincil disk bölümünün bölüm numarasını belirtir.
 14. “Enter” tuşuna basın. Bu işlem, disk bölümünün başlangıç noktasını varsayılan değere ayarlar.
 15. “Enter” tuşuna basın. Bu işlem, disk bölümünün bitiş noktasını varsayılan değere ayarlar.
 16. “w” tuşuna basın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, disk bölümleme işlemini tamamlar ve değişiklikleri diske yazar.
 17. “setup-disk” komutunu yazın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, disk bölümünü formatlamanızı ve sistem dosyalarını diske yüklemenizi sağlar.
 18. “ext4” seçeneğini işaretleyin ve Enter tuşuna basın. Bu seçenek, disk bölümünü ext4 dosya sistemi olarak formatlar.
 19. “a” tuşuna basın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, tüm disk bölümlerini seçmenizi sağlar.
 20. “setup-alpine” komutunu yazın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, sistem dosyalarını diske yükler ve kurulum işlemini tamamlar.
 21. “reboot” komutunu yazın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, router’ınızı yeniden başlatır ve kurulum işlemini tamamlar.
 22. Router’ınız yeniden başlatıldıktan sonra, root kullanıcısı olarak sisteme giriş yapın ve aşağıdaki komutları sırasıyla yazıp çalıştırın:apk update

  apk add iptables

  apk add iproute2

  apk add iputils

  Bu komutlar, router’ınızın için gerekli olan paketleri indirir ve kurar.

 23.  Aşağıdaki komutları sırasıyla yazıp çalıştırarak, Ethernet bağlantınızın IP adresini ayarlayın:ip link set eth0 up

  ip addr add 192.168.0.1/24 dev eth0

  Bu komutlar, eth0 adlı Ethernet bağlantınızın aktif hale getirilmesini ve 192.168.0.1/24 adresiyle atanmasını sağlar. Bu adres, router’ınızın IP adresidir ve ağınızdaki diğer cihazlar tarafından erişilebilir hale getirilir.

 24.   Aşağıdaki komutları sırasıyla yazıp çalıştırarak, router’ınızın güvenlik duvarını (firewall) yapılandırın:iptables -F

  iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -m conntrack –ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -p tcp –dport 22 -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type echo-request -j ACCEPT

  iptables -A INPUT -j DROP

  iptables -A FORWARD -j DROP

  ip link set eth0 up

  ip addr add 192.168.0.1/24 dev eth0

 25. Bu komutlar, güvenlik duvarını sıfırlar ve sadece yerel ağ (lo), daha önceden başlatılmış bağlantılar, SSH (22) ve ICMP (echo-request) türündeki paketleri kabul eder. Diğer tüm paketler engellenir.
 26. Router’ınızın NAT (Network Address Translation) özelliğini etkinleştirin:echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

  iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

  Bu komutlar, router’ınızın NAT özelliğini etkinleştirir ve ağınızdaki cihazların internete erişimine izin verir.

 27. Router’ınızın DHCP sunucusunu etkinleştirin:apk add dhcp

  Bu komut, DHCP sunucusu paketini indirir ve kurar.

 28.  DHCP sunucusunu yapılandırın:echo “subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

  range 192.168.0.2 192.168.0.254;

  option broadcast-address 192.168.0.255;

  option routers 192.168.0.1;

  option domain-name-servers 8.8.8.8;

  }” > /etc/dhcp/dhcpd.conf

  Bu komut, DHCP sunucusunun yapılandırma dosyasını oluşturur ve ağınızdaki cihazların IP adreslerini otomatik olarak dağıtmasını sağlar. Bu yapılandırma, 192.168.0.2 ile 192.168.0.254 arasındaki adresler arasından cihazlara IP adresi atar ve ağınızdaki cihazların internete erişimini sağlar.

 29. DHCP sunucusunu başlatın:rc-update add dhcpd

  /etc/init.d/dhcpd start

  Bu komutlar, DHCP sunucusunu sistem başlangıcında otomatik olarak başlatılmasını sağlar ve DHCP sunucusunu hemen başlatır.

 30. Router’ınızın yapılandırmasını tamamladıktan sonra, ağınızdaki cihazların internete bağlanmasını test etmek için bir tarayıcı açın ve internete erişmeyi deneyin. Eğer internete bağlanırsanız, router’ınızın kurulumu ve yapılandırması başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir.

Bu adımları takip ederek, Alpine Linux’u bir router olarak kurabilir ve yapılandırabilirsiniz. Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur. Eğer daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.